Sommarmatematik    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Inst. för Matematik    |   KTH   
  AVSNITT 1: Introduktion | Skärmtest | Exempel | SfS-exempel | Övningar | Sluttest | Hjälp


Steg-för-stegexempel 1B

(till SfSexempel 1A)


Utför polynomdivisionen
(2x3 + 5x2 - 3x - 10)/(x + 2) 
 
 
 
 
 
   
   
   
   


SfSexempel 1B skiljer sig från 1A genom att divisionen går jämnt ut, dvs resten blir= 0.

Principen för divisionen är dock densamma.

Observera att när divisionen går jämnt ut innebär det att nämnaren i själva verket är en faktor i täljaren, dvs divisionens resultat är att nämnaren förkortas bort.

En anna slutsats är att nämnarens nollställe (här -2) också är ett nollställe till täljaren.
Kontrollera gärna med en huvudräkning att täljaren är = 0 för x = -2.
Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster