Sommarmatematik    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Inst. för Matematik    |   KTH   
  AVSNITT 1: Introduktion | Skärmtest | Exempel | SfS-exempel | Övningar | Sluttest | Hjälp


Steg-för-stegexempel 1A

(Till SfSexempel 1B som visar ett fall där resttermen = 0.)

Varje steg i divisionen åstadkoms genom ett klick på vänstra högerpilen.

Uttrycken över och under bråkstrecket kallas täljare resp. nämnare. Placera täljaren till vänster och nämnaren till höger.

Termerna i kvoten skriver man ovanför strecket över täljaren.

Varje punkt här nedan till höger svarar mot ett steg i divisionen.


Utför polynomdivisionen
(3x3 + 2x2 - 4x - 7)/(x2 + 3x + 5) 
 
 
 
 
 
   
   

  1. Första kvottermen får man genom att dividera första termen i täljaren med första termen i nämnaren.
    Här: 3x.

  2. Multiplicera nu denna kvotterm med hela nämnaren och skriv resultatet under täljaren och dra ett streck under.

  3. Dra detta uttryck från täljaren och skriv differensen under strecket.

  4. Jämför nu denna differens med nämnaren.
    Dividera första termen i differensen med första termen i nämnaren och skriv resultatet (här:-7) som kvotterm nr. 2 överst.

  5. Multiplicera hela nämnaren med denna kvotterm (-7) och skriv resultatet underst samt dra ett streck under.

  6. Bilda som förut differensen och skriv resultatet under strecket.

Denna sista differens är av lägre grad än nämnaren vilket innebär att divisionen är färdig.
Den sist erhållna differensen är resttermen och uttrycket överst kvoten.

Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster