Sommarmatematik    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Inst. för Matematik    |   KTH   
  AVSNITT 1: Introduktion | Skärmtest | Exempel | SfS-exempel | Övningar | Sluttest | Hjälp


Lösn. 1a | 1b | 1c | 1d     Lösn. Övning 2.     Lösn. Övning 3.

Övning 1. Lösningar.

Övning 1a, lösning .

Lösning övning 1a


Det är en smaksak om man skall svara
med tvåan utbruten ur parentesen eller
inmultiplicerad.
Det går bra vilket som.

Lösn. 1a | 1b | 1c | 1d

Övning 1b, lösning .

Lösning övning 1b
Observera att lösningsmetoden är densamma trots
förekomsten av parametern a.Lösn. 1a | 1b | 1c | 1d

Övning 1c, lösning .

Lösning övning 1c


På grund av parametrarna går det inte att förenkla uttrycket mer än så här.Lösn. 1a | 1b | 1c | 1d

Övning 1d, lösning .

Lösning övning 1d


Observera villkoret a skilt från 0, som man
måste införa för att kunna dividera med a.


Här har konstanttermen satts på gemensamt bråkstreck,
vilket dock inte är nödvändigt.

Till sidans början.

Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster