Sommarmatematik    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Inst. för Matematik    |   KTH   
  AVSNITT 1: Introduktion | Skärmtest | Exempel | SfS-exempel | Övningar | Sluttest | Hjälp


Lösn. 3a | 3b | 3c | 3d     Lösn. Övning 1.    Lösn. Övning 2.

Övning 3. Lösningar.

Övning 3a, lösning .

Lösning övning 2a  
 
 
 Observera att divisionen här sker i två steg:
 

Först bildar man 2x3 + 4x2 + 4x i täljaren för att kunna dividera ut 2x.

 
 
Därefter bildar man -4x2 - 8x -8 för att kunna dividera ut -4.

Lösn. 3a | 3b | 3c | 3d

Övning 3b, lösning .

Lösning övning 2b
Exakt samma typ av lösning som i 3a.Lösn. 3a | 3b | 3c | 3d

Övning 3c, lösning .

Lösning övning 2c


Här har inte utbrytnigen av en restterm ur en parentes redovisats utan detta steg anses välbekant från 3a-b.

 
 
 
 

Eftersom nämnaren här är av första graden måste divisionen drivas längre i denna övning än i 3a och 3b.

Man fortsätter alltså tills resten blir en konstant, i det här fallet -249.Lösn. 3a | 3b | 3c | 3d

Övning 3d, lösning .

Lösning övning 2d


Exakt samma typ av lösning som i 3c.

Till sidans början.

Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster