Sommarmatematik    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Inst. för Matematik    |   KTH   
  AVSNITT 1: Introduktion | Skärmtest | Exempel | SfS-exempel | Övningar | Sluttest | Hjälp


Sluttest. Avsnitt 1.

Frågor

1. Kvadratkomplettera Ekvation 1

2. Utför divisionen: Ekvation 2

3. Nedanstående polynom har ett nollställe = .

    Bestäm de övriga nollställena.

        Gör gärna dessa uppgifter på ett annant ställe än vid skärmen.

När du är färdig, svara här nedan och tryck på 'klar'.

Vill du ha ett nytt sluttest, gör 'uppdatera/reload' på webbläsaren.

Svarsalternativ

1.A
B
C

2.A
B
C

3.A
B
C

Svar

Klar

1.

Alternativ 1A A.     Alternativ 1B B.     Alternativ 1C C.    

2.

Alternativ 2A A.     Alternativ 2B B.     Alternativ 2C C.    

3.

Alternativ 3A A.     Alternativ 3B B.     Alternativ 3C C     

Resultat

Resultat
Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster