Sommarmatematik    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Inst. för Matematik    |   KTH   
  AVSNITT 4: print Introduktion | Skärmtest | Exempel | SfS-exempel | Övningar | Sluttest | Hjälp


Övning 1

Lös ekvationerna:
Övning 1a till 1c

Lösningar

Två av dessa uppgifter lämpar sig att behandla med logaritmer.

I det tredje fallet gör man en lämplig substitution

Övning 2

Lös ekvationerna:
Övning 2a till 2c

Lösningar

Här gör man om de två första ekvationerna till ekvationer av typ
ln A = ln B ,
med hjälp av logaritmlagar.

Därefter löser man ekvationen A = B, men prövar de erhållna rötterna.
Kom ihåg:
ln A är definierat endast om
A > 0.

Extra övningar

Extra 1


Lös följande ekvationer:
Svar Extra 1

Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster