Sommarmatematik    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Inst. för Matematik    |   KTH   
  AVSNITT 5: print Introduktion | Skärmtest | Exempel | SfS-exempel | Övningar | Sluttest | Hjälp
Kommentarer

Formlerna är huvudsakligen sin- och cos-formler.
Några enstaka tan-formler är dock också medtagna.


 1. Trigonometriska ettan.
  Den lär man sig först.

 2. - 3. Dessa formler lär man sig överlägset bäst genom att memorera graferna för sinus och cosinus.

  Där finns faktiskt all information om symmetrier och perioder nedlagda.

    
    
    
    
    
   
 1. Bra formler.Lär dig exempelvis (a), ordentligt. Då får du också en idé om hur de andra formlerna ser ut. Blir du osäker på något tecken kan du alltid pröva genom att sätta in några kända vinklar.


 2. Dessa är mycket användbara. De dyker ofta upp i sambad med ekvationer, integraler och sådant.
  Rekommenderas för inlärning.

 3. Dessa produktformler bör man känna till existensen av. Och veta var man får tag på dem. Bra också om man vet att de följer ur formlerna 4.
  Men det är OK om man inte kan alla detaljer.Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster