Sommarmatematik    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Inst. för Matematik    |   KTH   
  AVSNITT 5: print Introduktion | Skärmtest | Exempel | SfS-exempel | Övningar | Sluttest | Hjälp


Övning 1

Bestäm exakta värden för:
Övning 1a till 1c

Lösningar

FormelsamlingDet här är övningar dels på radianer och dels på konsten att hitta hanterligt små vinklar som har samma sinus- eller cosinusvärde som de givna.Man bör ha viss nytta av att repetera de vanliga rätvinkliga trianglarna med kända vinklar i Översikten.

Också formlerna i avsnitten 2 och 3 (perioder och symmetrier) på trigonometriska formelbladet bör vara aktuella.

Övning 2

Lös ekvationerna:
Övning 2a till 2c

Lösningar

  
  
  
  
  
  
Det här är trigonometriska ekvationer som kan överföras till formen
sin A = sin B eller
cos A = cos B.


Dessa visas bl.a. i Exempel 1-2.

Övning 3

Lös ekvationerna:
Övning 2a till 2c

Lösningar

  
  
  
  
Dessa ekvationer kan antingen lösas genom faktorisering (som i Ex. 3) eller med substitution (som Ex. 4)


I (d) finns det dock en genväg...

Extra övningar

Extra 1
Bestäm exakta värden för:
Svar Extra 1


Extra 2
Lös följande ekvationer:
Svar Extra 2
Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster