KTH-logo     Sommarmatematik   2005
Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5

Lärarsynpunkter.

Tillbaks till Välkomstsidan.
Innehåll Navigation Utskrift
Lärarsynpunkter


Enligt en enkät gjord under våren 2003 bland matematiklärare på KTH är följande konkreta kunskapsbrister mest frekventa hos de nyantagna studenterna de senaste åren.
(I högra kolumnen hänvisas till avsnitt i Sommarmatematiken där dessa brister kan åtgärdas.)

1. Svårigheter med algebraiska omformningar av variabeluttryck,
speciellt i samband med ekvationslösning.
 • Avsnitt 1 : Andragradsekvationer.
 • Avsnitt 1 : Faktorisering av polynom.
 • Avsnitt 3 : Ekvationsslösning med variabeln i kvadratrotsuttryck.
 • Avsnitt 4 : Ekvationer med variabeln i exponenten, som löses m.hj.a. logaritmer.
2. Osäker hantering av bråkstreck.
3. Ovana vid att förstå och använda funktionsgrafer
 • Avsnitt 1-5. Introduktionerna i varje avsnitt innehåller en grafdel (nederst).
 • Avsnitt 4: Exponentialfunktioners och logaritmers grafer..
 • Avsnitt 5:.Trigonometriska grafer:

På ett mer allmänt plan påpekas att ovannämnda räknemässiga svårigheter orsakar en allmän matematisk osäkerhet som leder till:

 • Svårigheter vid problemlösning, eftersom man saknar överblick över tänkbara lösningsmetoder

 • Fokusering på den enstaka metod man behärskar, så att man börjar räkna utan att göra klart vilket problem som ska lösas.

 • Långsamhet och större risk för onödiga räknefel av typen:
  1/(a+b), sin(a+b), ea+b övergår till 1/a+1/b, sin(a)+sin(b) resp. ea + eb .
  (Ett motmedel mot dessa onödiga fel i variabelräkning är att prova med insättning av några numeriska värden. Sätter man a=b=1 avslöjas direkt att 1/(a+b) inte är samma sak som 1/a+1/b.)

 • Ökad benägenhet att tappa tråden på lektioner och föreläsningar p.g.a. att man missar någon detalj i ett matematiskt resonemang.

Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster