Allmänt

Kursen lägger vikt vid basfärdigheter.
Vi rekommenderar att du bedriver studierna utan miniräknare.
Du ska lära dig att obehindrat räkna med algebraiska uttryck.
Du ska också bli van att avläsa en funktions utseende, grafen, från den formel som definierar funktionen.

Översikten visar vilka funktionstyper som behandlas.

Klicka på >>-pilarna till vänster för att se korta presentationer av avsnitten.