Avsnitt 1
Avsnittet handlar mest om polynom. Du ska kunna hitta nollställena till ett andragradspolynom, dvs kunna formeln för lösningen av
andragradsekvationen x2+px+q=0.
Om du då får två reella lösningar, a och b, ska du känna till att andragradspolynomet kan faktoriseras till (x-a)(x-b).
Kvadratkomplettering (från x2+4x+8 till (x+2)2+4 ex.vis) ska behärskas även då polynomet innehåller parametrar.
Och polynomdivision slutligen gås igenom på slutet.