Avsnitt 4
Exponentialfunktionen och logaritmfunktionen är varandras inversen. Detta visar sig i grafernas utseende: De är spegelbilder i linjen y=x.
Relationerna elnx=x 0ch ln(ex)=x visar också att de är inverser.
Därför har varje råkneregel för exponenter en motsvarande räkneregel för logaritmer. exey=ex+y svarar mot ln(xy) = lnx+lny.

Logaritmformlerna visar sig vara ett utmärkt verktyg för lösning av vissa ekvationer där exponenter ingår, som
3x=2·10-x exempelvis.