Avsnitt 5
Av de trigonometriska funktionerna studeras främst sinus och cosinus:

Graferna är viktiga. Notera att radianer används som vinkelmått.

Du bör också lära dig proportionerna mellan sidorna i en halv liksidig triangel och i en halv kvadrat samt vilka vinklar (i radianer) som förekommer i dessa.

I övrigt övas mest ekvationslösning.
Ett speciellt drag här är att ekvationerna ofta har oändligt många lösningar, vilket du bör behärska. Exempel på en sådan ekvation är
sin x= cos (π/5).