Målsättningar

Efter genomgången minikurs skall du ha blivit säkrare på att
  • omforma algebraiska uttryck.

  • hantera elementära funktioner, särskilt i samband med ekvationslösning.

  • avläsa funktionernas grafer utgående från deras definitioner.