Varför skall jag lära mig det här?

Jo, därför att det här stoffet spelar samma roll på högskolenivån som multiplikationstabellerna i grundskolematematiken.

Det innehåller inga direkta djupsinnigheter men nödvändig baskunskap som grund för högkolans differential- och integralkalkyl.

Saknar du den grunden kommer du att hamna i situationer där du tappar tråden, förlorar onödigt mycket tid på trivialiteter och allmänt sett kommer efter i dina matematikstudier.