Linjär algebra för CTFYS1 - SF1604 (HT11)

Innehåll

Aktuellt

Omtenta (juni 2012) och plussning med bonus

Normalt gäller bara bonusen vid första omtentatillfället (dvs, junitentan). Jag har fått höra att pga platsbrist erbjuds ej alla studenter som vill plussa plats. Jag har kontaktat examinator angående detta men väntar fortfarande på besked, mer information kommer. (Jag har vissa förhoppningar om att bonusen kan komma att gälla vid ett annat tillfälle (dock oklart vilket), men kan ej lova något.)

120601: Jag har fått besked av vår studierektor att det tyvärr inte går att ordna fler platser. (Jag fick just reda på följande: för att få plussa skall man i god tid lämna in en blankett.) Huruvida bonus kan användas vid annat tillfälle är just nu oklart, jag återkommer när jag vet mer.

Ni kan gå till tentasalarna och skriva upp er på en "väntelista", finns det plats kommer ni att kunna plussa (med bonus), men nackdelen är att ni troligtvis måste vänta 45 minuter.

Jag beklagar röran - jag skall försöka ordna så att bonusen räknas vid ett annat tillfälle.

120607: examinator har lovat att bonusen kommer att räknas vid ett annat tillfälle. Jag återkommer med mer detaljer.

Omtenta (juni 2012)

Omtentan hålls 8-13 den 12 juni, se här för mer detaljer.

Varför matematik?

Kontaktinformation

Kursansvarig: Pär Kurlberg. Kontor: 3627 (Lindstedts väg 25).

Lektionsassistenter:

 • Gr1 Erik Duse
 • Gr2 Kristin Rynninger Eriksson
 • Gr3 Erik Gyllensvärd

Kurssekreterare: Rose-Marie Jansson, 08-7907201, jansson (at) math.kth.se

Kursinnehåll

Se studiehandbokens beskrivning samt kursplan nedan.

Kursplanering

Läsanvisningar och information om vad som gås igenom på föreläsningar/övningar.

Att räkna: information om lämnisar samt rekommenderade uppgifter.

Övrig information

Gamla tentor

Hittas här.

Kurslitteratur

 • H. Anton och C. Rorres, Elementary Linear Algebra with Applications,

9:th ed. (ISBN: 9780471449027.) Kan köpas på kårbokhandeln. (Observera upplagan!)

 • Tomas Ekholm: "Kompletteringskompendium i linjär algebra", KTH Matematik. Köpes på KTH Matematiks studentexpedition. (Lindstedtsvägen 25.)

Examination

Information om inlämningsuppgifter och tentamen.

Tentamen: Torsdagen den 15 dec, 14:00-19:00, salar Q31, Q33, Q34, Q36. (Föranmälan på mina sidor krävs.)

Tentamensskrivningen består av tre delar med totalt 8 problem om fem poäng vardera, varav del 1 och del 2 består av tre problem vardera. Betygsgränser (max är 40):

 • 35 ger A
 • 30 ger B
 • 25 ger C
 • 20 ger D
 • 15 ger E
 • 13 ger Fx

Bonus

Totalt kan 10 bonuspoäng erhållas från inlämningsuppgifter. Låt T vara antalet bonuspoäng (ett heltal mellan 0 och 10.) Högst fem av dina bonuspoäng kan användas för att uppnå maximalt 15 poäng på del ett. Om T-5>0, läggs T-5 poäng till den summa poäng som du får på del två och tre.

Förtydligande exempel:

 • 3 bonuspoäng ger 3 extra poäng på del ett, och ingen bonus på del två och tre. Du kan få maximalt 15 poäng på del 1.
 • 8 bonuspoäng ger 5 extra poäng på del ett och 3 poäng på del två och tre. Maximal poäng på del 1 är 15 poäng, och maximal poäng på del 2 och 3 är 25 poäng.

Om bonusens giltighet: bonuspoäng får tillgodoräknas vid första ordinarie tentatillfället och vid första ordinarie omtentatillfället. För F således vid decembertentan och junitentan och för D vid marstentan och junitentan.

Bonuspoäng kan användas för plussning.

Inlämningsuppgifter

Lämnas in i början av lektionerna; för datum och vilka uppgifter det handlar om, se kursplan ovan. OBS: kursledaren slumpar fram vilka uppgifter som skall lämnas in. Uppgifter som ej lämnas in i tid godtas ej. Notera att de två sämsta inlämningsuppgiften (i procent) ej räknas in - dvs bara de nio bästa resultaten spelar roll.

OBS: avskriving är ej tillåten! (Däremot går det bra att diskutera uppgifterna; redogör i så fall vem ni pratat med.)

OBS: bara en uppgift per blad. Skriv namn och personnummer längst upp på alla blad. Häfta ej ihop uppgifterna innan du vet vilka som skall lämnas in.

OBS: Uppgifter som emailas in kommer inte att tas emot.

Mattejour

Om du kör fast kan du få hjälp.

Engelskt-svenskt mattelexikon

För översättning av många av bokens termer till svenska, se följande mattelexikon.

Lästips

 • The 25 billion dollar eigenvector - hur fungerar google egentligen?
 • Least squares fitting for love
 • Super crunchers
  • "[Ayres's] thesis is provocative: Complex statistical models could be used to market products more intelligently, craft better movies, and solve health-care problems—if only we could get past our statistics phobia."
  • "A lively and yet rigorously careful account of the use of quantitative methods for analysis and decision-making…. Both social scientists and businessmen can profit from this book, while enjoying themselves in the process."—Dr. Kenneth Arrow, Nobel Prize winning economist.
 • The Undercover Economist
 • Freakonomics
 • Fooled by randomness
  • "For Nero swears that no other lawful profession in our times could be as devoid of boredom as that of the trader. Furthermore, although he has not yet practiced the profession of high-sea piracy, he is now convinced that even that occupation would present more dull moments than that of the trader."
 • A Random Walk Down Wall Street
 • Against the Gods: The Remarkable Story of Risk
 • Linear Algebra (4th Edition). Mycket bra andrabok (teoretisk, för matteintresserade.)
 • Linjär algebra av K.G. Andersson (Studentlitteratur, Lund). Ganska, men inte fullt så teoretisk som Linear Algebra (se ovan). På svenska, billigare.

Datum: 2012-06-07 20:14:57 CEST

Författare: Pär Kurlberg

Validate XHTML 1.0