Linjär algebra - SF1604 (HT15)

Innehåll

Aktuellt

Preliminär tentaresultatslista (F/CL)

(för er med kod) finns här.

Preliminär sammanfattning av tentabonusen

finns nu här. Kort förklaring: B1 = "bonus på del 1", B2 = "bonus på del 2".

Lösningsförslag till KS

finns här.

Kort sammanfattning

av kursen finns här. OBS: ej komplett! Glöm inte bort komplexa tal, polynom samt induktion.

OBS: anmälan till tentamen (senast 13 december)

Anmälningstiden till januaritentorna slutar den 13 december kl 24. Mer information om tentamensanmälan finns på studentexpeditionens hemsida.

Gamla tentor

med lösningar finns här.

Portföljvalsbok

Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments 2nd Edition av Harry M. Markowitz (nobelpris i ekonomi.) Se särskilt kapitel 8.

Google hittade följande rapport från Chalmers, ev. är den bra uppvärmning.

Extra material om kryssprodukten samt geometri (151121)

Se följande anteckningar av Carel Faber.

För utförligare text, se Peter Hackmans "krypa gå" (särskilt pdf-filen).

Kontrollskrivningen rättad

Resultat finns här.

Information om bonus och betygsgränser

finns nedan.

Kontaktinformation

Kursansvarig: Pär Kurlberg.

Kontor: 3627 (Lindstedts väg 25).

Övningsassistenter:

 • Gr1 Nils Dalarsson
 • Gr2 Samuel Zackrisson
 • Gr3 Tomas Berggren

Kurssekreterare: Kerstin Engstrand, tel. 08-790 6149, kerstin at math.kth.se .

Kursinnehåll

Se studiehandbokens beskrivning samt kursplan nedan.

Kursplanering

Läsanvisningar och information om vad som gås igenom på föreläsningar/övningar.

Att räkna: information om lämnisar samt rekommenderade uppgifter.

Övrig information

Mattejour

Bra att veta: om du kör fast kan du få hjälp.

Kurslitteratur

 • Lay, Linear Algebra and its Applications, @<literal> @<font color="red"> 3rd ed. (updated). @</font> @</literal> Kan köpas på kårbokhandeln, men observera upplagan! Bokens omslag ser ut så här.
 • Tomas Ekholm: Kompletteringskompendium. Kan även köpas på KTH Matematiks studentexpedition. (Lindstedtsvägen 25.)
 • Bra böcker för bredvidläsning/fördjuping (ingår ej i kursen):
  • Linear Algebra (4th Edition). Mycket bra andrabok (teoretisk, för matteintresserade.)
  • Linjär algebra av K.G. Andersson (Studentlitteratur, Lund). Ganska, men inte fullt så teoretisk som Linear Algebra (se ovan). På svenska, billigare.
  • Applied Linear Algebra - the decoupling principle av Sadun. Extremt bra andrabok - ger bra teoretisk bakgrund och ger bra bakgrund till diagonalisering - "the killer app of linear algebra".

Varför matematik?

Examination

Information om inlämningsuppgifter och tentamen.

Tentamensskrivningen består av två delar med totalt 8 problem om fem poäng vardera, varav del 1 består av tre problem och del 2 består av fem problem. Betygsgränser (max är 40):

 • 35 ger A
 • 30 ger B
 • 25 ger C
 • 20 ger D
 • 15 ger E
 • 13 ger Fx

Bonus

Totalt kan 10 bonuspoäng erhållas från inlämningsuppgifter (5p) och kontrollskrivningen (5p). Låt T vara antalet bonuspoäng (ett heltal mellan 0 och 10.) Högst fem av dina bonuspoäng kan användas för att uppnå maximalt 15 poäng på del ett. Om T-5>0, läggs T-5 poäng till den summa poäng som du får på del två.

Förtydligande exempel:

 • 3 bonuspoäng ger 3 extra poäng på del ett, och ingen bonus på del två. Du kan få maximalt 15 poäng på del 1.
 • 8 bonuspoäng ger 5 extra poäng på del ett och 3 poäng på del två. Maximal poäng på del 1 är 15 poäng, och maximal poäng på del 2 är 25 poäng.

Förtydligande exempel: du kan få 0-90 poäng P på inlämnningsuppgifterna. Dessa resulterar i P*5/90 bonuspoäng. (Avrundningsalgoritm: troligtvis IEEE 754.)

Om bonusens giltighet: bonuspoäng får tillgodoräknas vid första ordinarie tentatillfället och vid första ordinarie omtentatillfället. Bonuspoäng kan användas för plussning.

Inlämningsuppgifter

Lämnas in i början av övningarna; för datum och vilka uppgifter det handlar om, se kursplan ovan. OBS: kursledaren slumpar fram vilka uppgifter som skall lämnas in. Uppgifter som ej lämnas in i tid godtas ej. Notera att de två sämsta inlämningsuppgiften (i procent) ej räknas in - dvs bara de nio bästa resultaten spelar roll.

OBS: avskriving är ej tillåten! (Däremot går det bra att diskutera uppgifterna; redogör i så fall vem ni pratat med.)

OBS: bara en uppgift per blad. Skriv namn och personnummer längst upp på alla blad. Häfta ej ihop uppgifterna innan du vet vilka som skall lämnas in.

OBS: Uppgifter som emailas in kommer inte att tas emot.

Lämnisresultat finns här. Du bör ha fått ett mail med en kod (ett tal mellan 1 och 203) som du kan använda för att hålla koll på lämnisresultat samt bonus.

Engelskt-svenskt mattelexikon

För översättning av många av bokens termer till svenska, se följande

mattelexikon.

Lästips

 • The 25 billion dollar eigenvector - hur fungerar google egentligen?
 • Least squares fitting for love
 • Super crunchers
  • "[Ayres's] thesis is provocative: Complex statistical models could be used to market products more intelligently, craft better movies, and solve health-care problems—if only we could get past our statistics phobia."
  • "A lively and yet rigorously careful account of the use of quantitative methods for analysis and decision-making…. Both social scientists and businessmen can profit from this book, while enjoying themselves in the process."—Dr. Kenneth Arrow, Nobel Prize winning economist.
 • The Undercover Economist
 • Freakonomics
 • Fooled by randomness
  • "For Nero swears that no other lawful profession in our times could be as devoid of boredom as that of the trader. Furthermore, although he has not yet practiced the profession of high-sea piracy, he is now convinced that even that occupation would present more dull moments than that of the trader."
 • A Random Walk Down Wall Street
 • Against the Gods: The Remarkable Story of Risk

Created: 2016-10-16 Sun 20:19