Inlämningsuppgifter
för studenterna i 5B1506 Matematisk statistik, grundkurs för Me3 och IT2, under höstterminen 2006.

För att lösa uppgifterna behövs:

 • Textlapp med problemformuleringar. Delas ut på föreläsningar med början den 5 september.
 • Datablad. Delas ut på föreläsningar med början den 5 september.
 • En datamängd för uppgift 1. OBS! Du behöver det individuella elevnummer som anges på databladet. Du får alltså inte själv välja ett nummer!
 • MatLab/Octave-filen konfintp.m. Behövs till uppgift 3.
Den som till äventyrs lämnar in sina laborationer via brevlådan utanför studentexpeditionen, plan 6 i Forum, skall använda ett försättsblad.

Det finns en introduktion till Matlab för den som känner sig lite ringrostig.

Nu kan du kontrollera dina numeriska svar i inlämningsuppgifterna.

 1. Inlämningsuppgift 1
 2. Inlämningsuppgift 2
 3. Inlämningsuppgift 3
 4. Inlämningsuppgift 4

Resultat av rättade uppgifter finns tillgängligt.

Tips och kommentarer

 • Inlämningsuppgift 2

  Fördelningen pn som man räknat ut som den upprepade faltningen av fördelningen p1 beskriver sannolikheten att få poängsumma n (dvs n stycken 1:or) upp till 6n (dvs n stycken 6:or). Fördelningen har alltså sitt stöd i punkterna n,n+1,...,6n.

  Fördelningsfunktionen för poängsumman av n tärningskast kan lätt beräknas med Fn = cumsum(pn). Observera att fördelningsfunktionen är en trappstegsfunktion och största skillanden mellan F(x) och G(x) uppstår vid något av fördelningsfunktionens språng.

  Det är två olika normalfördelningar som approximerar fördelningen för poängsumman av n tärningskast; en vid symmetrisk tärning resp. en vid asymmetrisk tärning. Det är alltså inte samma funktion G(x) i uppgift g) och h).

 • Inlämningsuppgift 3

  Notera att m är en diskret parameter. Här får ni numeriskt prova sig fram vilket värde på m det är som maximerar trolighetsfunktionen.

 • Inlämningsuppgift 4

  I a-delen kan man utnyttja ett resultat i Formelsamlingens avsnitt 15.1.3. I b-delen kan man t ex göra tillstånd 2 absorberande. I c-delen kan man t ex utnyttja absorbtionsteknik för att få antalet steg till första besöket i 2 och sedan FS 15.1.3 igen. I d-delen kan man göra 8 tillstånd - ett för varje tänkbar kombination av funktion/icke-funktion för de 3 komponenterna.

Anvisningar

 • På inlämningsuppgiften ska alltid namn och elevnummer finnas med.
 • Ett automatiskt web-baserat kontrollsystem för numeriska svar kommer att finnas tillgängligt och detta indikerar om det numeriska svaret är korrekt eller ej.
 • Inlämning skall ske i pappersform. På grund av problem med operativsystem, filtyper etc. accepteras inte elektroniska versioner.
 • En kort sammanfattning med svar på det som frågas efter i inlämningsuppgiften ska lämnas in. Om koden lämnas in skall den endast ingå som bilaga. Vid rättning av inlämningsuppgiften kommenteras endast sammanfattningen. Lämpligt är att bifoga web-sidan från kontrollsystemet för att styrka att du fått rätt numeriska svar.
 • Numeriska svar skall ges med fyra decimaler. Detta har att göra med rättningen och beror inte på att fyra decimaler är rimligt att ge. Tänk på att inte avrunda innan alla beräkningar är gjorda.
 • Om det frågas efter t.ex. formler eller härledningar så ska även dessa stå med i sammanfattningen.
 • Frågor besvaras på lektionerna, frågor via e-post kan tyvärr inte besvaras pga resursbrist.
INLÄMNING
 • Inlämning skall ske senast angivet datum. Inlämningsuppgiften kan ges till föreläsare, övningsledare under lektion eller i nödfall skickas via internposten. Om du lämnar i brevlåda använd försättsblad från kurshemsidan.
 • Den som inte lämnar in uppgifterna i tid kommer att få göra extra inlämningsuppgifter. Alla inlämningsuppgifter inklusive eventuella extrauppgifter måste vara godkända senast kl. 12, måndagen 21 januari, 2007. I annat fall måste alla inlämningsuppgifter göras om.
KOMPLETTERING
 • Inlämningsuppgifter som inte blir godkända skall kompletteras. Första komplettering ska lämnas in senast på angivet kompletteringsdatum.
 • För att en komplettering ska kunna rättas måste hela "gamla" inlämningsuppgiften lämnas in. Kompletteringen behöver bara bestå av de delar som ska kompletteras.
RESULTAT
 • Resultat på inlämningsuppgifter återfinns på kursens hemsida. Kontrollera uppgifterna då och då, eftersom det är dessa uppgifter som är de officiella.

[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Dan Mattsson
Uppdaterad: 2005-09-05