KTH Matematik / Matematisk statistik   


In English

Kurser i Sannolikhetsteori, Statistik och Finansiell Matematik

Kurser på grundnivå läsåret 2016-2017.
De gråa rutorna innehåller länkar till resp. kurswebsida.

KurskodKursnamnHpPeriod 1Period 2Period 3Period 4
SF1901Sannolikhetsteori och statistik I6CFATE m.fl.
IT/ME
TCOMK
CENMI2 CMETE2
CINEK
CELTE2 CTFYS2 CMATD3 CMEDT2 CTFYS1
CDATE2
SF1904Markovprocesser3   CDATE3 CINEK2 CMAST3 CTFYS3 
SF1910Tillämpad statistik7.5 CSAMH2  
SF1911Statistik för bioteknik6 CBIOT  

Kurser på avancerad nivå läsåret 2016-2017.
Kursnamnet länkar till resp. kurswebsida.

KurskodKursnamnPoängPeriod 1Period 2Period 3Period 4
SF2701Finansiell matematik, gk7,5    
SF2930Regressionsanalys7,5    
SF2935Moderna metoder för statistisk inlärning7,5    
SF2940Sannolikhetsteori7,5    
SF2942Portföljteori och riskvärdering7,5    
SF2943Tidsserieanalys7,5    
SF2955Datorintensiva metoder inom matematisk statistik7,5    
SF2970Martingalteori och stokastiska integraler6    
SF2972Spelteori 7,5    
SF2975Finansiella derivat7,5    
SF2980Riskvärdering och riskhantering 7,5    


Examensarbete på grundnivå (kandidat) i Matematisk Statistik


Utgångna kurser i Matematisk Statistik


Rätten för studerande att begära en extra tentamen

Sidansvarig:
Uppdaterad: 29/06-2016