Tentamensinformation
Tentamen i den utgångna kursen SF1903 (f d 5B2501) Sannolikhetslära och statistik för 3-årig media, äger rum onsdagen den 9:e januari 2013 kl 14-19.

Tentamensanmälan kan göras via Mina sidor under perioden 3/12 - 16/12 2012.

Om du ej kan anmäla dig via Mina sidor saknar du korrekt kursregistrering. Kontakta i första hand studievägledaren och när allt är klart där i andra hand vivi@math.kth.se.

Salar meddelas här när de bestämts.


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2009-03-23