Lektionsplan SF2937 Tillförlitlighetsteori.
under period 1 höstterminen 2010.

Kurslitteratur:

  1. A.Holen, A.Höyland, M.Rausand: Pålitelighetsanalyse (HHR)
  2. Jan Enger, Jan Grandell: Markovprocesser och köteori (EG)

Preliminär lektionsplan:

FöreläsningInnehållLitteratur
1 Överlevnadsfunktion, felintensitet och deras sambandHHR 2
2 IFR, IFRA, NBU, NBUE HHR 2
3 TTT-plot TTT-transform, optimalt utbytesintervall HHR 3
4 Skattning av felintensitet, Nelson-plot, Kaplan-Meier HHR 3
5 Censurering typ I och II HHR 3
6 Weibullanalys HHR 3
7 Markovteori, övergångsmatris, Chapman-Kolmogorov HHR / + EG 3-5
8 Asymptotik, klassificering av tillstånd HHR 7 + EG 3-5
9 Stationaritet och ergodicitet HHR 7 + EG 3-5
10 Cykeltider för ergodiska Markovkedjor HHR 7 + EG 3-5
11 Kontinuerlig tid, intensitetsmatris, Chapman-Kolmogorov EG 6
12 Framåt- och bakåtekvationerna, stationaritet EG 6 + HHR 7
13 Stationaritet och ergodicitet EG 6
14 Födelse/dödsprocesser, speciellt Poisson-process EG 6
15 MTTF, MTBF, asymptotisk tillgänglighet HHR 9
16 Förnyelseteori HHR 9
17 Strukturfunktion, koherenta system HHR 4
18 Felträd, MOCUS-algoritmen HHR 4
19 System med oberoende komponenter HHR 5
20 IFRA för system HHR 5
21 Inklusions/exklusionsprinciper för funktionssannolikheter HHR 5
22 Tillförlitlighetsmässig betydelse, Birnbaum HHR 6
23 Kritisk betydelse och Vessely-Fussels mått HHR 6
24 Associerade variabler HHR 8

[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2010-08-09