SF2937 Tillförlitlighetsteori, tentamensinformation

Omtentamen äger rum lördagen den 11 februari 2012 kl 14.00-19.00. Anmälan till tentamen är obligatorisk och kan göras via "Mina sidor". fram till ca 2 veckor innan tentamen.

Salar meddelas här när de bestämts.


[Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2007-08-24