Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)Fördjupningar

Avdelningen har ansvaret för två fördjupningar på civilingenjörsutbildningen.

Fördjupningen Optimeringslära och systemteori är öppen för studenter på programmet i teknisk fysik (F).

Fördjupningen systemteknik är öppen för studenter på programmen farkostteknik (T) och maskinteknik (M).


Optimeringslära och systemteori
Krister Svanberg, e-post