5B1742 Matematisk systemteori, 4 poäng, F

Kursen ges under period 4, 2006. Examinator: Ulf Jönsson

Lärare:Xiaoming Hu, Ulf Jönsson, och Ryozo Nagamune


Studentinformation