Välkommen till KTHs Matematiska
Cirkel 2007-2008!

Institutionen för matematik vid KTH anordnar med finansiering från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse ett studieprogram för matematikintresserade gymnasister - ''KTHs Matematiska Cirkel''. Avsikten med programmet är ge studenter möjlighet att odla sitt intresse för och komma i kontakt med en annan sida av matematikämnet än den man vanligen får se på gymnasiet. Vill du vara med?

2007 års cirkel är nu avslutad. Stort tack till alla kursdeltagare!
Välkommen till nästa års cirkel som börjar 18 september 2008.

Årets Cirkel

Årets cirkel kommer att handla om Sannolikhetsteori.

Vad menar egentligen en matematiker när han säger att någonting är sannolikt? I matematikens värld måste vi ytterst noggrant precisera ett sådant påstående, och det är önskvärt att det dessutom stämmer överens med hur man till vardags uppfattar sannolikheter. Sannolikhetsteori är ett sätt att formalisera dessa frågor och sätta dem i en solid matematisk grund. Målet är att presentera de grundläggande begreppen och definitionerna samt diskutera hur dessa förhåller sig till vår uppfattning om verkligheten.

Detta är Din chans att få uppleva tjusningen med rigorös, abstrakt matematik på ett lättillgängligt sätt!

Första mötet är torsdagen den 20 september 2007. Om du vill vara med är det bara att dyka upp. Ingen föranmälan behövs.

Mötesdatum:  20/9, 25/10, 22/11, 17/1, 14/2, 13/3, 17/4
Mötestid: 16.00 - 18.00
Lokal: Fikarummet plan 4 (bottenvåningen)
Adress: KTH, Institutionen för matematik, Lindstedtsvägen 15 (precis under 21 på kartan)
T-bana: Tekniska högskolan

Kontakt

Om du undrar över något eller har synpunkter på programmet, kontakta oss på adressen

cirkel@math.kth.se

Du kan även ringa, skriva till eller besöka någon av oss som arrangerar programmet:

Joakim Arnlind, jarnlind@math.kth.se, telefon: 08-790 80 99, rum 3731
Andreas Enblom, enblom@math.kth.se, telefon: 08-790 72 08, rum 3752

Postadress: KTH Matematik, 100 44 Stockholm
Besöksadress: Lindstedtsvägen 25, KTH, Stockholm.

Kompendium

Årets cirkel handlar om sannolikhetsteori. Kompendiet delas ut konstadsfritt vid mötena. För den som inte kan vänta så går det att ladda ned kompendiet här.

Pdf-format (340 kB)
Postscriptformat  (890 kB)

Schema

Vi träffas alltid i fikarummet på institutionen för matematik för att sedan gemensamt gå till föreläsningssalen. Vid varje möte går vi igenom ett avsnitt ur kompendiet och dessutom kommer det en gästföreläsare och håller ett föredrag.

Möte 1
2007-09-20
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal E1)
Mängdlära
(Joakim Arnlind)
17.30 - 18.00 (sal E1)
Matematikern viker papper
- partytrick och geometri
(Henrik Eriksson)
Möte 2
2007-10-25
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal E1)
Sannolikhetsrum
(Andreas Enblom)
17.30 - 18.00 (sal E1)
Arrangemang av linjer i planet
och i en cirkel
(Svante Linusson)
Möte 3
2007-11-22
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal D3)
Oberoende händelser
(Joakim Arnlind)
17.30 - 18.00 (sal D3)
Pascal's problem
(Roy Skjelnes)
Möte 4
2008-01-17
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal E1)
Stokastiska variabler
(Joakim Arnlind)
17.30 - 18.00 (sal E1)
Wavelets
(Jan-Olov Strömberg)
Möte 5
2008-02-14
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal E1)
Konvergens och summor
(Andreas Enblom)
17.30 - 18.00 (sal E1)
Poisson-processen
(Kurt Johansson)
Möte 6
2008-03-13
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal E1)
Väntevärden
(Andreas Enblom)
17.30 - 18.00 (sal E1)
Gödels ofullstädninghetssats
(Fredrik Nordström)
Möte 7
2008-04-17
16.00 - 16.15
Samling/fika i
fikarummet
16.20 - 17.20 (sal E1)
Stora talens lag
(Joakim Arnlind)
17.30 - 18.00 (sal E1)
Vem är det som ljuger?
(Bengt Ek)

Om Cirkeln

Programmet är främst riktat till gymnasister i Storstockholm, eftersom en del av programmet är mötena på KTH. Studieprogrammet är helt frivilligt och kan om elevernas matematiklärare accepterar det, fungera som en merit vid betygssättningen på gymnasiet. Varje skola kan också godkänna kursen lokalt som matematisk breddning. Examinationen sker lokalt på skolorna i den form de önskar. Ett förslag är att eleverna får redovisa något föredrag de närvarat vid skriftligt och/eller muntligt eventuellt i kombination med lösandet av övningsuppgifter ur studiematerialet. Vi tar även upp närvaro som skolorna kan få ta del av. De olika avsnitten är fristående, men ordningen har valts så att man i vissa fall kan hänvisa till tidigare material.

Praktiskt kommer programmet att fungera på följande vis: Vi delar ut studiematerial till de studenter och lärare som visar intresse. Detta material består av texter och läsanvisningar samt uppgifter att arbeta med själv. Sedan träffas vi, fikar och går igenom och diskuterar innehållet. Till dessa möten bjuder vi också in föreläsare som håller korta föredrag om olika ämnen inom matematik.

Vi vill betona att programmet är öppet för alla som är roade av eller nyfikna på matematik. Vi kommer förutsätta att du kan första årets matematik (A+B) och att du har envishet och tålamod att läsa och fundera  själv mellan mötena. Det finns emellertid inget som hindrar att den som går i årskurs 1 hänger på från  början - om det är något man inte förstår kan man ju alltid fråga.

Programmet, liksom det kompendium som delas ut, är gratis. Det kommet inte heller att avkrävas någon redovisning av del inhämtade kunskaperna. Cirkeln finns till för de som är intresserade av matematik och vill lära sig mer än vad som i allmänhet bjuds på gymnasiet. Du är förstås också välkommen att höra av dig om det är något som du undrar om!

Ursprung

Programmets namn är härlett från en av referenserna i programmet: "Mathematical Circles" av Fomin m fl som innehåller erfarenheter från många års liknande verksamhet i Ryssland. Studieprogrammets nuvarande utformning har dock inte så många likheter med denna verksamhet.

Tidigare år

HT-99
HT-00
HT-01
HT-02
HT-03
HT-04
2005
2006

Senast ändrad 2008-05-05