KTH    Matematik


5B1114, Kompletteringskurs i matematik, 6p.
för antagna i högre årskurs hösten 2003.


Kursen planeras att ges under hela hösten.
Undervisningen planeras att ges på sen eftermiddagstid, 16-18, tisdagar och torsdagar.
Start tisdagen den 2 september 2003, sal E3.
Det rekommenderas att göra sig väl förtrogen med envariabelanalys och linjär algebra från tidigare studier.
"Repetitionsmaterial till repetitionskurs i matematik" bör vara väl inhämtat före kursstart.

Kurslitteratur:
Petermann:Repetitionsmaterial till repetitionskurs i matematik.
Kompletterande material i linjär algebra.
Adams: Calculus, A Complete Course. upplagan. [Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
HÖ ÅK Kirsti Mattila  kirsti@math.kth.se 08-790 7216

  • Extentor.

  • Kompletteringskurs  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-08-27