KTH    Matematik


5B1120, Introduktionskurs i matematik I, 1p,
för
BD1, Bio1, CL1, D1, E1, F1, I1, IT1, K1, M1, ME1, Media1, OPEN1 och T1
läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Dunkels mfl: Mot bättre vetande i matematik, tredje upplagan(2002). [Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
BD1 Bronislaw Krakus bronek@math.kth.se 08-790 7179
Bio1 Bengt Ek bek@math.kth.se 08-790 6951
CL1 Gunnel Roman  gunnel@math.kth.se 08-790 6589
D1 Tomas Ekholm tomase@math.kth.se 08-790 6581
E1 Gunnar Johnsson gunnarj@math.kth.se 08-790 7205
F1 Olof Heden olohed@math.kth.se 08-790 6296
I1 Harald Lang lang@math.kth.se 08-790 6197
IT1 Andreas Nilsson andreasn@math.kth.se 08-790 8457
K1 Bengt Ek bek@math.kth.se 08-790 6951
M1 Bronislaw Krakus bronek@math.kth.se 08-790 7179
ME1 Andreas Nilsson andreasn@math.kth.se 08-790 7141
Media Jens Hoppe hoppe@math.kth.se 08-790 6585
OPEN1 Helge Maakestad makestad@math.kth.se 08-790 6652
P1 Lars Filipsson lfn@math.kth.se 08-790 6655
T1 Lars Filipsson lfn@math.kth.se 08-790 6655

 • Läsanvisningar
 • Läsanvisningar för S.
 • Populärföreläsningar.2003.

  Examination:
  Examinationen består av två omgångar med inlämningsuppgifter.
  För godkänt krävs att båda inlämningsuppgifterna är godkända.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2003-08-12