KTH    Matematik


5B1136, Matematik II, för I, 6p,
för I1 och Open1 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Eike Petermann/Analytiska metoder II, 4:e upplagan. [Säljes på Kårbokhandel .]
Falkne&Krakus/Analytiska metoder II/. Övningsbok 2:a uppl.. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Linjär geometri och algebra. [Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
I1 Mikael Cronhjort mikaelc@math.kth.se 08-790 7165
Open1 Jan Kristofferson janke@math.kth.se 08-790 7287

  • Extentor.

  • Industriell ekonomi.
  • Öppen ingång.

    Tentamen:

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2003-10-28