Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1201, Komplex analys, 4p, för F2 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Wunsch:: Complex Variables with Applications, 2:nd ed.[ Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
F2 Ari Laptev laptev@math.kth.se 08-790 6244

  • Extentor.

  • Teknisk fysik

    Tentamen:

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2002-08-27