KTH    Matematik


5B1210, Matematik IV, 6p, för B2, Bio2, K2 och M2 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur:
Petermann: Analytiska metoder II.
Falkne/Krakus: Övningsbok till Analytiska metoder II.
Zill/Cullen: Differential Equations with Boundary Value Problems, fifth ed.
Råde/Westergren: Mathematics Handbook.
[Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
B2 & M2 Håkan Hedenmalm haakanh@math.kth.se 08-790 7832
Bio2 & K2 Hans Tranberg tranberg@math.kth.se 08-790 7221

 • Timplan.
 • Extentor.

 • Materialteknik
 • Bioteknik
 • Kemiteknik
 • Maskinteknik

  Tentamen:

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2003-08-30