KTH    Matematik


5B1301, Matematik f.k., K, 4p, för K3 läsåret 2003/2004.

Kurslitteratur: N. Asmar, Partial Differential Equations and Boundary Value Problems. [ Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
K3 Olle Stormark olles@math.kth.se 08-790 7206

  • Kemiteknik

    Tentamen:
    Examinationen består av inlämningsuppgifter och tentamen.

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2004-03-10