KTH    Matematik


5B1210, Matematik IV, 6p,
för Bio2 och K2 läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
Petermann: Analytiska metoder II.
Falkne/Krakus: Övningsbok till Analytiska metoder II.
Zill/Cullen: Differential Equations with Boundary-Value Problems, 6:th ed. [Säljes på Kårbokhandel .]
Råde/Westergren: Mathematics Handbook.
[Säljes på Kårbokhandel .]

 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Kursledare:
  Bio2 & K2 Hans Tranberg tranberg@math.kth.se 08-790 7221


 • Bioteknik
 • Kemiteknik

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2006-02-08