KTH    Matematik


5B1457, Matematik, seminariekurs II, 5p, läsåret 2006.2007.

Polytoper

Kurslitteratur:
*Ziegler, Günter M: "Lectures on Polytopes"*; Springer Graduate Texts in Mathematics.

  • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

    Kursledare:
    F4 Svante Linusson linusson@math.kth.se 08-790 9444.


  • DEF

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2006-10-25