KTH    Matematik


5B1495, Matematikens historia, 5p, läsåret 2006.2007.

Kurslitteratur:
V.Katz:A History of Mathematics.

  • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)

    Kursledare:
    F4 Lars Svensson larss@math.kth.se 08-790 8052


  • CL4

  • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
    Uppdaterad: 2006-02-08