KTH    Matematik


SF2718, Matematik för kemister, 6 hp, läsåret 2012.2013.

Kurslitteratur:


 • Kursplan.

  Examinator:
  Henrik Shahgholian henriksh@math.kth.se 08-790 6754
  Kursledare:
  Henrik Shahgholian henriksh@math.kth.se 08-790 6754


 • CLMAKE 4-5.     Kursen ges under period 1.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2012-08-23