KTH    Matematik


SF1602, Diff&Int II, del 1(Envariabel 9 hp.)
för CTFYS1 och CLGYM MAFY2 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Persson&Böiers/Analys i en variabel.
LTH/Övningar i analys i en variabel.
Kompletterande kurslitteratur om serier.
Extrauppgifter med ledningar och svar.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Examinator:
    John Andersson johnan@math.kth.se 08-790 7214
  Kursledare:
  John Andersson johnan@math.kth.se 08-790 7214 • Teknisk fysik     Kursen ges under perioderna 1-2.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-04