KTH    Matematik


SF1604, Linjär algebra , 7.5 hp.
för CDATE1 och CLGYM TIKT 2 samt CTFYS1 och CLGYM MAFY 2
läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur: Kurslitteratur:
CDATE

Anton/Rorres: Elementary Linear Algebra with Applications. 10:th ed.
Tomas Ekholm: Kompletteringskompendium. [KTH Matematik]
CTFYS
Lay/Linear Algebra and its Applications/3rd ed /Update.
Tomas Ekholm: Kompletteringskompendium. [KTH Matematik]

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.

  Examinator:
    Olof Heden olohed@math.kth.se 08-790 6296
  Kursledare:
  CDATE1 Olof Heden olohed@math.kth.se 08-790 6296
  CTFYS1 Pär Kurlberg kurlberg@math.kth.se 08-790 6582

 • Datateknik
 • Kursen ges under period 3.
 • Teknisk fysik
 • Kursen ges under perioderna 1-2.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-04