Linjär algebra - SF1604 (HT13)

Innehåll

Aktuellt

Bonus och plussning (140317)

Eftersom ett flertal plussare ej kunde beredas plats på marstentan kommer bonusen även att gälla nästa omtenta (som jag tror kommer att gå i maj, jag återkommer senare.)

Omtentan, hitta sal

Det är tydligen lite lurigt att hitta till rätt sal. Se här för mer information.

Ang. klagomål på rättningen

Enligt studierektor gäller följande:

 Även i fortsättningen gäller det att studenter som vill påpeka
 uppenbara felaktigheter i bedömning av tentamensbesvarelse måste fylla
 i särskild blanket som finns tillgänglig vid studentexpeditionen.
 
 Det att vi har elektronisk skanning av tentamensbesvarelser ändrar
 inte detta faktum.

Tack så hemskt mycket

för anteckningsboken med de fina kommentarerna! (Har jag verkligen sagt allt detta!? :-)

Sen registrering till tentamen

Om du inte registrerat dig i tid till tentamen: vad jag vet måste du chansa på reservplats. Du kan kontakta kurssekreteraren för mer information (se nedan för kontaktuppgifter.)

Sammanfatting - kursen på ett A4-blad

finns här.

Extra material om kryssprodukten samt geometri (131124)

Se följande anteckningar av Carel Faber.

För utförligare text, se Peter Hackmans "krypa gå" (särskilt pdf-filen).

Mailinglista för (extra) matteintresserade

De flesta av er har redan fått en inbjudan via email, men om du av någon anledning inte fick det så kan du anmäla dig här. (Anmälningslänken beskriver även vad för typ av information som kommer att skickas ut.)

Spektralsatsen

Eftersom boken lämnar många detaljer som övningar, se detta alternativa bevis (mer eller mindre det som gicks igenom på föreläsningen.)

Kurslitteratur

 • Lay, Linear Algebra and its Applications, 3rd ed. (updated). Kan köpas på kårbokhandeln. (Observera upplagan!)
 • Tomas Ekholm: Kompletteringskompendium. Kan även köpas på KTH Matematiks studentexpedition. (Lindstedtsvägen 25.)

Kurstips för matteintresserade

Kursen "Utvidgad analys och linjär algebra", SF1647, börjar i LP2. (Rekommenderas!)

Varför matematik?

Kontaktinformation

Kursansvarig: Pär Kurlberg. Kontor: 3627 (Lindstedts väg 25).

Övningsassistenter:

 • Gr1 Douglas Lundholm
 • Gr2 Kirsti Mattila
 • Gr3 Erik Gyllensvärd

Kurssekreterare: Kerstin Engstrand, tel. 08-790 6149, kerstin at math.kth.se .

Kursinnehåll

Se studiehandbokens beskrivning samt kursplan nedan.

Kursplanering

Läsanvisningar och information om vad som gås igenom på föreläsningar/övningar.

Att räkna: information om lämnisar samt rekommenderade uppgifter.

Övrig information

Gamla tentor

Hittas här.

Examination

Information om inlämningsuppgifter och tentamen.

Tentamen: Torsdagen den 16 jan, 14:00-19:00, salar Q21, Q22, Q24, Q26, Q31, Q33, Q34, Q36. (Föranmälan på mina sidor krävs.)

Tentamensskrivningen består av tre delar med totalt 8 problem om fem poäng vardera, varav del 1 och del 2 består av tre problem vardera. Betygsgränser (max är 40):

 • 35 ger A
 • 30 ger B
 • 25 ger C
 • 20 ger D
 • 15 ger E
 • 13 ger Fx

Bonus

Totalt kan 10 bonuspoäng erhållas från inlämningsuppgifter. Låt T vara antalet bonuspoäng (ett heltal mellan 0 och 10.) Högst fem av dina bonuspoäng kan användas för att uppnå maximalt 15 poäng på del ett. Om T-5>0, läggs T-5 poäng till den summa poäng som du får på del två och tre.

Förtydligande exempel:

 • 3 bonuspoäng ger 3 extra poäng på del ett, och ingen bonus på del två och tre. Du kan få maximalt 15 poäng på del 1.
 • 8 bonuspoäng ger 5 extra poäng på del ett och 3 poäng på del två och tre. Maximal poäng på del 1 är 15 poäng, och maximal poäng på del 2 och 3 är 25 poäng.

Om bonusens giltighet: bonuspoäng får tillgodoräknas vid första ordinarie tentatillfället och vid första ordinarie omtentatillfället. Bonuspoäng kan användas för plussning.

Förtydligande om bonuspoängen från lämnisarna: lägg ihop dina 9 bästa lämnisresultat, dividera med maximalt möjlig poäng, multiplicera sedan med 10 och avrunda.

Inlämningsuppgifter

Lämnas in i början av övningarna; för datum och vilka uppgifter det handlar om, se kursplan ovan. OBS: kursledaren slumpar fram vilka uppgifter som skall lämnas in. Uppgifter som ej lämnas in i tid godtas ej. Notera att de två sämsta inlämningsuppgiften (i procent) ej räknas in - dvs bara de nio bästa resultaten spelar roll.

OBS: avskriving är ej tillåten! (Däremot går det bra att diskutera uppgifterna; redogör i så fall vem ni pratat med.)

OBS: bara en uppgift per blad. Skriv namn och personnummer längst upp på alla blad. Häfta ej ihop uppgifterna innan du vet vilka som skall lämnas in.

OBS: Uppgifter som emailas in kommer inte att tas emot.

Mattejour

Om du kör fast kan du få hjälp.

Engelskt-svenskt mattelexikon

För översättning av många av bokens termer till svenska, se följande mattelexikon.

Lästips

 • The 25 billion dollar eigenvector - hur fungerar google egentligen?
 • Least squares fitting for love
 • Super crunchers
  • "[Ayres's] thesis is provocative: Complex statistical models could be used to market products more intelligently, craft better movies, and solve health-care problems—if only we could get past our statistics phobia."
  • "A lively and yet rigorously careful account of the use of quantitative methods for analysis and decision-making…. Both social scientists and businessmen can profit from this book, while enjoying themselves in the process."—Dr. Kenneth Arrow, Nobel Prize winning economist.
 • The Undercover Economist
 • Freakonomics
 • Fooled by randomness
  • "For Nero swears that no other lawful profession in our times could be as devoid of boredom as that of the trader. Furthermore, although he has not yet practiced the profession of high-sea piracy, he is now convinced that even that occupation would present more dull moments than that of the trader."
 • A Random Walk Down Wall Street
 • Against the Gods: The Remarkable Story of Risk
 • Linear Algebra (4th Edition). Mycket bra andrabok (teoretisk, för matteintresserade.)
 • Linjär algebra av K.G. Andersson (Studentlitteratur, Lund). Ganska, men inte fullt så teoretisk som Linear Algebra (se ovan). På svenska, billigare.

Datum: 2014-07-06T17:39+0200

Författare: Par Kurlberg

Validate XHTML 1.0