KTH    Matematik


SF1634, Differentialekvationer II, 9 hp,
för CFATE2 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Zill/Cullen: Differential Equations with Boundary-Value Problems, sjunde upplagan.
Råde-Westergren/BETA, Mathematics Handbook.
Kompletterande material.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Examinator:
  Anders Szepessy szepessy@math.kth.se 08-790 7494

  Kursledare:
  CFATE2 Anders Szepessy szepessy@math.kth.se 08-790 7494


 • Farkostteknik     Kursen ges under perioderna 3-4.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05