KTH    Matematik


SF1635, Signaler & system I, 7.5 hp,
för CELTE2 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:
Zill/Cullen: Differential Equations with Boundary-Value Problems, sjunde uppÜagan.
Kompletterande kursmaterial.
Råde-Westergren/BETA, Mathematics Handbook.

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)
 • Tentamina. (  Här finns information om tentamensanmälan och aktuella skrivsalar.)
 • Extentor.
   
  Examinator:
    Serguei Shimorin shimorin@math.kth.se 08-790 6692

  Kursledare:
  CELTE2 Franz J Čech

 • Elektroteknik
 • Kursen ges under period 2.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-04-05