KTH    Matematik


SF1660 Matematikprojekt I, 1,5 hp
för CSAMH1 läsåret 2013.2014.

Kurslitteratur:

 • Kursplan.
 • Matematikjour. (  Här finns information om extrastöd i matematik.)

  Examinator:
  John Andersson johnan@math.kth.se 08-790 7214
  Kursledare:
  John Andersson johnan@math.kth.se 08-790 7214

 • Samhällsbyggnad
 • Kursen ges under period 4.


 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2013-06-13