KTH    Matematik                        Grundkurshemsida för avdelning matematik.| Läs & tentaschema |  Matematikjour | Aktuella tentor |
| Högre kurser i matematik. | Examensarbete | Grundkurser.2008.2009|

REPETITIONSKURSER AUGUSTI 2010

ETTANS KURSER | CBIOT1| | CL1 | | CDATE1| | CDEPR1| | CELTE1| | CFATE1| | CINEK1| | CINTE1| | CKEMV1| | CMAST1| | CMATD1| | CMEDT1| | CMETE1| | CMIEL1| | COPEN1| | CSAMH1| | CTFYS1| | TFOFK1|

SF1602. Diff & int II, del 1, 9 hp. SF1643. Tal och funktioner, 4 hp.
SF1603. Diff & int II, del 2, 9 hp. SF1644. Analys i en variabel, 8 hp.
SF1604. Linjär algebra, 7.5 hp. SF1645. Linjär algebra för I. ,4 hp.
SF1605. Kompletteringskurs i linjär algebra, 1.5 hp SF1646. Analys i flera variabler, 6 hp.
SF1606. Kompletteringskurs till Diff & int. II, 3 hp SF1647. Utvidgad analys och linjär algebra, 8 hp.
SF1610. Diskret matematik., 7.5 hp. SF1648. Partiella differentialekvationer, 7.5 hp.
SF1611, Introduktionskurs i matematik, 1.5 hp. SF1649. Vektoranalys och komplexa funktioner, 7.5 hp.
SF1612. Matematik baskurs, 6 hp. SF1650. Utvidgad komplex analys och diff.ekv, 6 hp.
SF1613. Matematik II för lärare, 12 hp. SF1658. Trigonometri och funktioner, 7.5 hp.
SF1621. Analytiska metoder och linjär algebra II, 12 hp.
SF1622. Envariabelanalys och linjär algebra , 9 hp.
SF1623. Matematik I för CL, 15 hp.
SF1624. Algebra och geometri, 7.5 hp. SF2702. Wavelets , 6 hp
SF1625. Envariabelanalys, 7.5 hp. SF2704. Valda ämnen i matematik I (GRAFTEORI), 7.5 hp
SF1626. Flervariabelanalys, 7.5 hp. SF2705. Fourieranalys , 7.5 hp
SF1627. Matematik för ekonomer, 9 hp. SF2707. Funktionalanalys , 7.5 hp
SF1628. Komplex analys, 6 hp. SF2708. Kombinatorik , 7.5 hp
SF1629. Diff & trans II, 9 hp. SF2709. Integrationsteori, 7.5 hp.
SF1630. Diskret matematik, 9 hp. SF2713. Analysens grunder, 7.5 hp.
SF1631. Diskret matematik, 12 hp. SF2714. Diskret matematik och algebra, 7.5p.
SF1632. Kompletteringskurs i diff. och trans., 3 hp SF2716. Valda ämnen i matematik II (POTENTIALTEORI), 7.5 hp
SF1633. Differentialekvationer I, 6 hp. SF2717. Matematik fördjupning, 6 hp.
SF1634. Differentialekvationer II, 9 hp. SF2719. Matematikens historia, 6 hp.
SF1635. Signaler & System I, 7.5 hp. SF2727. Matematiskt forum III, 6 hp.
SF1637. Diff & trans III, 6 hp. SF2729. Grupper och ringar, 7,5 hp.
SF2735. Homologisk algebra och algebraisk topologi, 7,5 hp.

Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2010-04-22