Inlämningsuppgifter

Fem inlämningsuppgifter kommer att ges under kursens gång. Här kan du läsa om hur inlämningsuppgifterna tillgodoräknas vid examinationen.

Uppgifterna fås på kursens hemsida eller hos kursledaren och lämnas in till respektive grupplärare och redovisas i bestämd tid. Endast de som har varit med på redovisningen kan få sina uppgifter tillgodoräcknad. 
OBS. Du får missa redovisningstimme om du lämnar sina inlämningsuppgifter till sin lärare eller till lektorn på förhand med fullstandig redovisning av alla uppgifter.

Alla inlämningsuppgifter måste lämnas in till samma lärare.

Inlamningsuppgift 1       html (med facit)    pdf     Redovisades fredagen den 19 sep 2003
Inlamningsuppgift 2       html (med facit)              Redovisades fredagen den 10 okt 2003
Inlamningsuppgift 3       Personliga parametrar (html)  Mallen(pdf)  Personlig uppgift (html)        Redovisades fredagen den 31 okt 2003
Inlamningsuppgift 4       Personlig uppgift med facit (html)  Mallen(pdf)          Redovisades fredagen den 21 nov 2003
Inlamningsuppgift 5       Personliga parametrar (html)  Mallen(pdf)          Redovisas onsdagen den 10 dec 2003