Examination
Modeltentan       Tentalösningar       Typiskt fel        Extra omtentan

Kursen är indelad i fem moment 
  • Moment 1   1/9-19/9
  • Moment 2    22/9-10/10
  • Moment 3    13/10-31/10
  • Moment 4    3/11-21/11
  • Moment 5    24/11-10/12

För att vara godkänd på kursen krävs att samtliga moment är godkända, samt att erforderligt antal poäng erhålls på tentamen (16/12). Anmäla dig till tentan här före den 3/12 kl. 9.00

Man kan bli godkänd på ett moment antingen genom kontinuerlig examination under kursens gång, eller genom att bli godkänd på motsvarande uppgift på tentamen eller omtentamin.
 

Kontinuerlig examination: Under varje moment ges tre lappskrivningar och en inlämningsuppgift. Godkänt på tre av de fyra delmomenten ger godkänt på momentet.

Betygsgränser:
3   godkänt på var och ett av momenten 1-5 och 3 poäng på uppgifterna 6-10 på tentamen.
4   godkänt på var och ett av momenten 1-5 och 7 poäng på uppgifterna 6-10 på tentamen.
5   godkänt på var och ett av momenten 1-5 och 12 poäng på uppgifterna 6-10 på tentamen.
På uppgifterna 6-10 kan man maximalt få 20 poäng.
Vid de två följande tillfällena till omtentamen tillgodoräknas endast resultaten från den kontinuerliga examinationen. Tidigare tentamensresultat tillgodoräknas inte.

Den extra omtentan efter jul äger rum den 17 januari kl 9-14 i salarna V21-23, V32-35. Man behöver inte anmäla sig, det är bara att gå dit. Man kan högst få betyg 3. Det är 7 uppgifter på extratentan. Uppgifterna 1-5 svarar mot varsitt moment i den kontinuerliga examinationen och uppgifterna 6-7 kan ge max 3 poäng vardera. För betyg 3 behöver man godkänt på 1-5 och minst 3 poäng totalt på uppifterna 6 och 7. Man får räkna de moment man blev godkänd på under kursen, men inte de moment man klarade på ordinarie tentan den 16 desember. Observera att Amelia 2 tar vid där Amelia 1 slutade, så den som inte kan Amelia 1 ordentligt har ett dåligt utgångsläge inför våren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns inte några gamla tentor som är representativa för denna kurs eftersom kursen är ny. Därför har Bronisaw Krakus  gjort en modelltenta för grannlinje M så att du kan få uppfattning om vad så väntar.