Examination

Kursen är indelad i fem moment 
  • Moment 1   19/1–6/2
  • Moment 2    9/2–25/2
  • Moment 3    26/2–19/3
  • Moment 4    22/3–2/4
  • Moment 5    26/4–14/5

För att vara godkänd på kursen krävs att samtliga moment är godkända, samt att erforderligt antal poäng erhålls på tentamen (19/5). 

Man kan bli godkänd på ett moment antingen genom kontinuerlig examination under kursens gång, eller genom att bli godkänd på motsvarande uppgift på tentamen eller omtentamen.
Det finns inte några gamla tentor som är representativa för denna kurs eftersom kursen är ny. Därför har vi gjort en modelltenta så att du kan få uppfattning om vad så väntar.
 

Kontinuerlig examination: Under var och ett av momenten 1–3 ges tre  lappskrivningar och en inlämningsuppgift. Under  var och ett av momenten 4,5 ges två  lappskrivningar och en inlämningsuppgift. Godkänt på mer än hälften av delmomenten ger godkänt på momentet. 

På övningen Den 14 maj får man kl. 15.00 till 16.00 att skriva en extra KS som består av 3 uppgifter från moment 3. Klarar man alla tre så är man godkänd på momentet. Observera att 15.40 till 16.00 äger rum även LS13! 
Betygsgränser:
3   godkänt på var och ett av momenten 1-5 och 3 poäng på uppgifterna 6-10 på tentamen. Alternativt: godkänt på 4 av momenten 1-5 och 7 poäng på uppgifterna 6-10 på tentamen.
4   godkänt på var och ett av momenten 1-5 och 7 poäng på uppgifterna 6-10 på tentamen.
5   godkänt på var och ett av momenten 1-5 och 12 poäng på uppgifterna 6-10 på tentamen.
På uppgifterna 6-10 kan man maximalt få 20 poäng.
Vid de två följande tillfällena till omtentamen tillgodoräknas endast resultaten från den kontinuerliga examinationen. Tidigare tentamensresultat tillgodoräknas inte.

Observera att Amelia 2 tar vid där Amelia 1 slutade, så den som inte kan Amelia 1 ordentligt har ett dåligt utgångsläge. Öva extra med först och främst derivering.