5B1133 Amelia 2 för T vt 2004

Tentamina den 19 maj 2004

Dem flesta har skrivit tentan i Amelia-2. Bara de som har kommit från Öppen ingång har skrivit tentan i Vektoranalys.

Här kan du titta på lösningsförslag :

Amelia-2                                      Vektoranalys
Tyvärr finns det ett skrivfel i lösningen och svaret till uppgiften 8c. I sista raden skulle stå:

och är U(0,1,1) - U(2,1,0) = -1                                   Svar c: -1