5B1133 Amelia 2 för T vt 2004

Inlämningsuppgifter

Fem inlämningsuppgifter kommer att ges under kursens gång. Här kan du läsa om hur inlämningsuppgifterna tillgodoräknas vid examinationen.

Uppgifterna fås på kursens hemsida eller hos kursledaren och lämnas in till respektive grupplärare och redovisas i bestämd tid. Endast de som har varit med på redovisningen kan få sina uppgifter tillgodoräcknad. 
OBS. Du får missa redovisningstimme om du lämnar sina inlämningsuppgifter till sin lärare eller till lektorn på förhand med fullstandig redovisning av alla uppgifter.

Alla inlämningsuppgifter måste lämnas in till samma lärare.

Inlamningsuppgift 5    

Studenterna i Gr 1,2,3,4 har fått samma upgift om meckaniska vibrationer (utan personliga siffror). De måste lämna lösningarna som ett gemensamt grupparbete (ett arbete på 3 till 5 personer) . Lösningarna lämnas in senast under övningen den 7 maj 2004.

Studenterna från Öppen Ingång hämtar rent matmatiska uppgift (med personliga siffror) på kursens hemsida (se länken nedan). De lämnar individuella lösningar till mig eller till sin gruppledare senast den 14 maj 2004.

Inlamningsuppgift 5 för Öppen Ingång    Mallen(pdf)    Personliga parametrar    Lämnas in senast fredagen den 14 maj 2004 kl. 16.00

Inlamningsuppgift 4     Mallen(pdf)    Personliga parametrar    Facit  Redovisades fredagen den 2 april   2004

Inlamningsuppgift 3     Mallen(pdf)    Personliga parametrar    Facit  Redovisades fredagen den 19 mars 2004

Inlamningsuppgift 2     Mallen(pdf)    Personliga parametrar    Facit   Redovisades onsdagen den 25 feb 2004

Inlamningsuppgift 1     Mallen(pdf)    Personliga parametrar    Facit    Redovisades fredagen den 6 feb 2004