5B1133 Amelia 2 för T vt 2004

Kursinformation

Allmänt

Välkommen till en innehållsrik och förhoppningsvis intressant kurs i matematik! Kursen 5B1133 Analytiska metoder och linjär algebra ger 8 kurspoäng och hålls under VT 2004. Kursansvarig är Alexandre Chapovalov. För räkneövningarna svarar dessa lärare. Kurssekreterare är Rose-Marie Jansson. Kurssekreteraren svarar bara på frågor om registrering och rapportering.

Mål och innehåll

Kursen består av två huvuddelar, linjär algebra (med linjära avbildningar, egenvektorer och egenvärden med mera) och flervariabelanalys (där derivator och integraler av funktioner av flera variabler spelar huvudrollen) och den handlar mycket om dessa områdens klassiska problemlösningsmetoder. Men kursmålen gäller inte bara räkning och problemlösning. Det handlar också om att lära sig förstå grundbegreppen ordentligt, att lära sig resonera på ett matematiskt korrekt sätt och att kunna ställa upp matematiska modeller. Läs mer om mål och innehåll i Studiehandboken. Dessutom ska kursen träna deltagarna i kritiskt tänkande, muntlig och skriftlig kommunikation. En detaljerad beskrivning av innehållet i kursen med rekommenderade hemuppgifter vecka för vecka ges i kursplaneringen.

Undervisning

Det ges 80 timmar föreläsningar och 39 timmar räkneövningar. OBS: Räkna med att det dessutom krävs minst lika många timmar till av hemarbete för att klara kursen. Ta en titt på schemat.