In English   KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Personal

Grundutbildning med kursinformation

Forskarutbildning med kursinformation

Specialiseringar:
  Matematisk statistik  Finansiell matematik

KTH Finance Lab

Utförda examensarbeten

Seminarier

Intresseområden


Länkar


18:e Stockholm-Uppsala symposium


Besöksadress: Lindstedtsvägen 13
Postadress:
Matematisk Statistik
KTH
100 44 Stockholm
Teknologexpedition: Lindstedts väg 25
Faxnummer 08 - 7231788
Växel 08 - 7906000