Övningsplan för kursen SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CDATE, period 4, vt 2017.
Övningsledare är:
Grupp 1: Daniel Berglund (dabergl@kth.se)
Grupp 2: Hanna Fredenklo Jansson (hfj@kth.se)
Grupp 3: Henrik Olsson (henolss@kth.se)
Grupp 4: Sofia Sved (sosved@kth.se)


Övning nr Förslag till uppgifter Att räkna själva
1
(20/3)
2.5, 2.4, 2.8, 2.14, 2.17, 2.16, 2.9, 2.18, 2.7, 2.10
2
(23/3)
2.21, 2.19, 2.27, 2.31, 2.28, 2.32, 2.22, 2.23, 2.29, 2.33, 2.37
3
28/3)
2.40, 2.35, 2.36, 2.38, 2.42 2.34, 2.39, 2.41, 2.32
4
(30/3)
3.2, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13 3.3, 3.4, 3.7, 3.11,
5
(3/4)
3.20, 3.21, 3.27, 3.28, 3.32 3.14, 3.22, 3.29
6
(7/4)
4.1, 4.7, 4.16, 4.18, 4.19, 4.25 4.5, 4.12, 4.15, 4.17, 4.21, 4.23
7
(18/4)
5.1, 5.3, 5.14, 5.17, 5.22, 5.23 5.2, 5.13, 5.15, 5.16,
8
(20/4)
6.1, 6.4, 6.12, 6.15, 6.20, 6.21, 6.5, 6.6, 6.16, 6.19, 6.23, 6.24
9
(24/4)
7.1, 7.6, 7.13, 7.24, 7.27, 7.28 7.2, 7.15, 7.9,
10
(26/4)
10.1, 11.2, 11.1, 11.8, 11.10, 11.12 10.4, 11.4, 11.6, 11.14, 11.16, 11.24, 11.25
11
(2/5)
11.18, 11.29, 12.9, 12.8, 12.31, 12.37, 12.1, 12.5, 12.10, 12.12,
12
(5/5)
12.33, 12.30, 12.18, 12.19, 12.21, 12.24 (antag normalfördelning) 12.22, 12.13, 12.14, 12.32, 12.36
13
(9/5)
12.25, 13.5, 13.10, 13.12, 13.15, 13.1, 13.2, 13.3, 13.8
14
(12/5)
13.17, 13.16, 13.14, 13.13, 13.28 13.12, 13.20, 13.18, 13.25,
15
(15/5)
13.30, 13.33, 13.31, 14.4, 14.2 13.32, 13.34, 13.35, 14.5, 14.3

Alternativt kan övningsledarna hämta uppgifter från följande alternativa plan.

Förslag till uppgifter (Ö1-Ö4)
Förslag till uppgifter (Ö5-Ö8)
Förslag till uppgifter (Ö9-Ö11)
Förslag till uppgifter (Ö12-Ö14)

Sidansvarig: Timo Koski
Uppdaterad: 2016-01-13